TESTY MOTORYCZNE

Badania obejmują podstawowe pomiary antropometryczne: wysokość ciała, masa ciała oraz wybrane próby motoryczne: szybkość, skoczność, siła, gibkość, wytrzymałość.

  • Testy poprzedzone są standardową rozgrzewką.
  • Badany wykonuje próby motoryczne w stroju sportowym, obowiązuje obuwie halowe.
  • Każda próba motoryczna poprzedzona jest pokazem i objaśnieniem przez prowadzącego badania.
  • Przerwy wypoczynkowe pomiędzy próbami (testami) określa prowadzący badania.
  • Wyniki testów zapisywane są w karcie badań.
SZYBKOŚĆ | bieg na 30 metrów ze startu wysokiego

Opis próby: pozycja wyjściowa – badany ustawiony przed linią startu, przodem do kierunku biegu, w pozycji tzw. startu wysokiego. W dowolnym momencie rozpoczyna bieg w kierunku linii mety.

Próba wykonywana jest dwa razy, każdy wynik jest zapisywany.

 

Pomiar:

  1. Automatyczne włączenie i wyłączenie aparatury pomiarowej.
  2. Wynik podawany jest z dokładnością do 0,01 s.

 

Wynik próby: Ostateczny rezultat, to najkrótszy czas biegu.


Uwagi: W przypadku źle wykonanej próby (np. zbyt wczesne włączenie aparatury pomiarowej), należy ją powtórzyć.

SKOCZNOŚĆ | skok w dal miejsca z odbicia obunóż

Opis próby: pozycja wyjściowa – badany ustawiony w pozycji stojącej (w rozkroku), przed linią, przodem do kierunku odbicia. W dowolnym momencie wykonuje odbicie obunóż, ze wspomagającą pracą ramion. Lądowanie obunóż na materacu.
Próba wykonywana jest trzy razy, każdy wynik jest zapisywany.

 

Pomiar:
1. Od linii odbicia, do najbliższego śladu pozostawionego na zeskoczni.
2. Początek miejsca pomiaru – od linii odbicia, wynik odczytywany jest w miejscu lądowania.
3. Wynik podawany jest z dokładnością do 1 cm.

 

Wynik próby: Ostateczny rezultat, to najdłuższa próba (skok).


Uwagi: W przypadku źle wykonanej próby (np. potknięcie podczas odbicia), należy ją powtórzyć.

SIŁA | Rzut piłką lekarską w tył

Opis próby: pozycja wyjściowa – badany ustawiony w pozycji stojącej (w rozkroku), przed linią, tyłem do kierunku rzutu. Piłka trzymana w rękach (przed sobą). W dowolnym momencie wykonuje rzut w tył.
Próba wykonywana jest trzy razy, każdy wynik jest zapisywany.

 

Pomiar:
1. Od linii wyrzutu, do najbliższego śladu pozostawionego przez piłkę w polu rzutów.
2. Początek miejsca pomiaru – od linii wyrzutu, wynik odczytywany jest w miejscu lądowania sprzętu.
3. Wynik podawany jest z dokładnością do 10 cm.

 

Wynik próby: Ostateczny rezultat, to największa odległość.


Uwagi: W przypadku źle wykonanej próby (np. piłka wypadnie z rąk podczas zamachu), należy ją powtórzyć.

 

Ciężar piłki lekarskiej – gimnazjum 3 kg, liceum 4 kg.

GIBKOŚĆ | skłon tułowia w przód w siadzie prostym

Opis próby: pozycja wyjściowa – badany w siadzie prostym (pełny wyprost nóg w stawie kolanowym), stopy oparte o ścianę boczną skrzyni. W dowolnym momencie wykonuje – wolno i  stopniowo- skłon w przód, sięgając palcami, jak najdalej, utrzymując tę pozycję ok. 2 sekund. Próba wykonywana jest dwa razy.

 

Pomiar:

  1. Dokonywany jest za pomocą aparatury pomiarowej (Eurofit -1989).

 

Wynik próby: Każdy wynik jest zapisywany i odczytywany z umieszczonej skali. Ostateczny rezultat, to najdalsza uzyskana odległość skłonu.


Uwagi: W przypadku źle wykonanej próby (np. ugięcie nóg w stawach kolanowych), należy ją powtórzyć.

WYTRZYMAŁOŚĆ | Wielostopniowy Test Wahadłowy (tzw. Beep Test)

Opis próby: pozycja wyjściowa – badany ustawiony przed linią startu, przodem do kierunku biegu, w pozycji tzw. startu wysokiego. Na sygnał dźwiękowy, rozpoczyna bardzo wolny bieg. W trakcie wykonywania próby, narasta szybkość poruszania się. Badany zmienia kierunek  przemieszczania się między dwiema, odległymi o 20 m liniami, zgodnie z sygnałem dźwiękowym.

Musi zdążyć dobiec do jednej z linii, w trakcie trwania sygnału, co w praktyce oznacza tolerancję ok. 1 m. Badany musi każdorazowo dotknąć linii, mimo opóźnienia. Dwukrotny błąd oznacza zakończenie testu dla danej osoby.

 

Pomiar:

  1. Dokonywany jest za pomocą aparatury pomiarowej.

 

Wynik próby: Wynikiem testu jest pokonany dystans, do ostatniego etapu włącznie.


Uwagi: W przypadku źle wykonanej próby (np. potknięcie podczas startu), należy ją powtórzyć.