PROCEDURY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW WYPOŻYCZALNI
SZKOLNEJ W CZASIE TRWAJĄCEJ PANDEMII COVID-19

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są
wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni szkolnej.
Założenia ogólne
1. Bibliotekarz podczas kontaktu z osobami korzystającymi z biblioteki powinien przebywać w
maseczce i rękawiczkach. Uczniowie, o ile nie mają zaświadczenia o chorobie
uniemożliwiającej noszenie maseczek, również z nich korzystają.
2. Do wypożyczalni może wejść tylko jeden uczeń, inni czekają w bezpiecznej odległości na korytarzu
szkolnym.
3. W wypożyczalni należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy bibliotekarzem
a uczniem (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
4. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, mają być regularnie czyszczone.
5. Zapewnia się – w miarę możliwości – systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
Organizacja pracy
1. Obsługa czytelnika zostaje ograniczona do minimum, czyli do wydania wcześniej zamówionych książek
lub ich zwrotu.
2. Informacje o chęci wypożyczenia książek uczniowie wysyłają przez dziennik elektroniczny Librus.
3. Wiadomość o terminie odbioru książek przesyła bibliotekarz bezpośrednio do danego ucznia przez
dziennik elektroniczny .
4. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na specjalnie do tego przygotowany stolik.
5. Przyjęte książki zostaną odłożone do osobnej szafy. Odizolowane egzemplarze oznaczone będą datą
zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny (3 dni). W dalszym ciągu
przy kontakcie z oddanymi książkami należy stosować rękawiczki.
W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników
mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z
użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.