Procedura wyjścia uczniów na boiska/hale treningowe


1. Szkoła w okresie COVID – 19 nie organizuje wyjść poza wyznaczone miejsca treningowe.
2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach treningowych, będą korzystać boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
3. Każdorazowo przed wyjściem na boisko/halę sportowe/, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu/ w hali oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole regulaminy korzystania z boiska/hali.
4. Nauczyciel na boisku sportowym organizuje aktywności uczniów ograniczając warunki sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi.
5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na boisko i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
7. Grupy treningowe wychodzą na boisko wyłącznie z trenerem zachowując stosowny dystans. W przypadku więcej niż jednej grupy treningowej trenerzy ustalają kolejność wyprowadzenia
uczniów na boisko zachowując minimum 5- minutowe opóźnienie.
8. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.
9. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym bloku treningowym. Czyszczenia i dezynfekcji
dokonuje pracownik obsługi szkoły.
10. Dezynfekcja szatni następuje na koniec każdego bloku treningowego.