Procedura wejścia/ wyjścia do/ze szkoły


1. Uczniowie szkoły przychodzą do szkoły zdrowi wyłącznie wejściem od strony boiska
szkolnego.
2. Do szkoły wchodzą jedynie uczniowie zdrowi. Uczniowie z katarem, podwyższoną temperaturą
będą odsyłani do domu.
3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wejść uczeń, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
4. Uczniowie wchodząc do szkoły zachowują minimalny dystans społeczny 1,5 m.
5. Uczeń musi posiać maseczkę zakrywającą usta i nos na czas wejścia i wyjścia ze szkoły. Nie ma obowiązku noszenia maseczki na terenie szkoły podczas przerw i lekcji wyłącznie pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu.
6. Uczeń przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystć z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu do placówki.
7. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i
przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
8. Uczniowie nie pozostawiają ubrania wierzchniego w szatni. Ubrania wierzchnie w razie konieczności uczeń zabiera ze sobą do sali lekcyjnej. Umieszcza je na oparciu krzesła.
9. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.