partner szkoleniowy

Partnerem Szkoleniowym Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Kałuży i Henryka jest Reymana Polish Soccer Skills.

Szkoła korzysta z Systemu Soccer Skills Pro Teamnowoczesnego rozwiązania informatycznego, które pozwala w kompletny oraz spójny sposób zarządzać szkoleniem sportowym.

W Szkole Mistrzostwa Sportowego dążymy do uczynienia z naszych uczniów inteligentnych, kreatywnych i kompletnie wyszkolonych zawodników.

System opracowany przez Polish Soccer Skills to jeden z elementów, który pomaga nam w pracy. Oprogramowanie zostało przystosowane do potrzeb oraz profilu Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Pozwala nam w sposób profesjonalny i zindywidualizowany planować proces szkolenia – mówi dyrektor SMS Kraków Katarzyna Gubernat.

Funkcjonujący w SMS Kraków system Soccer Skills PRO Team umożliwia:

 

 • IDENTYFIKACJA POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI
  System umożliwia identyfikację poziomu umiejętności każdego zawodnika (Potencjometr Soccer Skills PRO). Poprzez cykliczne prowadzenie w szkole specjalistycznych testów, Potencjometr pozwala w szybki i łatwy sposób określić potencjał oraz rozwój każdego ucznia-zawodnika.

 

 • OCENA POSTĘPÓW
  Soccer Skills PRO pozwala trenerom szkoły w trafny i obiektywny sposób ocenić  uczniów-zawodników pod względem mentalnym, motorycznym, technicznym oraz taktycznym

 

 •  BUDOWA SESJI TRENINGOWYCH
  System umożliwia budowanie przez trenerów szkoły własnych ćwiczeń zgodnych z wytyczonymi przez szkołę celami

 

 • ZARZĄDZANIE SZKOLENIEM
  Soccer Skills PRO wspiera zarządzanie i administrowanie szkoleniem, które prowadzone jest w SMS Kraków

 

 • PLANIFIKACJA TRENINGÓW
  Narzędzie umożliwia planifikację treningów zawierającą szczegółowe cele: roczne, miesięczne i tygodniowe

 

 • BAZA WIEDZY
  Zawiera bogatą bazę wiedzy z zakresu taktyki, dietetyki, treningu mentalnego czy prewencji urazowej, która pomaga trenerom oraz zawodnikom dodatkowo się rozwijać

W pierwszym etapie Soccer Skills PRO obejmuje uczniów, którzy są zawodnikami szkolnego klubu MKS SMS.

Więcej informacji dotyczących systemu informatycznego na stronie Polish Soccer Skills