Budowa somatyczna oraz przygotowanie motoryczne są ważniejszymi determinantami rezultatu sportowego. Podstawowymi miarami wielkości ciała są jego wysokość i masa. Bardzo ważnym kryterium somatycznym w sporcie wyczynowym jest proporcja masy ciała do jego wysokości. Wyrażana jest ona w postaci różnych wskaźników, z których najczęściej stosowanym jest wskaźnik smukłości. Motorykę...

Szczęśliwa koszulka, kolorowe buty, trzy stuknięcia prawą stopą o podłoże – można grać! Czyli rzecz o rytuałach i przesądach w sporcie. Racjonalni, poważni, dorośli. A jednocześnie przesądni, zabobonni, posiadacze amuletów, szczęśliwych butów czy koszulek. I nie chodzi o klientów szamanów czy czarodziejów w odległych pachnących egzotyką...

Struktura czasowa szkolenia sportowego ujmuje trening w cykle różnej długości. Reguluje ona rozkład pracy w czasie, w jej ramach umieszcza się zadania dotyczące kształtowania składowych stanu wytrenowania (m.in. Raczek 1991, Bora 2007). Układ rocznego cyklu treningowego, ma charakter fazowy. Sprzyja on wzrastaniu, utrzymaniu, a następnie czasowemu...

Bycie zawodowym piłkarzem nieuchronnie wiąże się z kontaktami z mediami. Już niedługo będziecie musieli konfrontować się z dziennikarzami, fotografami. Niektórzy już udzielają wywiadów, innych czeka to niebawem. W jaki sposób najlepiej poradzić sobie z tym – często – niełatwym zadaniem? Pamiętaj przede wszystkim, że to Ty...

Współczesny sport stawia przed zawodnikami bardzo wysokie i zróżnicowane wymagania w zakresie poziomu poszczególnych zdolności motorycznych, w tym siły mięśniowej (Sozański 1999, Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł 2001). W piłce nożnej, charakteryzującej się kompleksowym występowaniem zdolności motorycznych, nie wydaje się celowe faworyzowanie tylko jednej z nich. Trening siły mięśniowej...

Wbrew pozorom wytrzymałość jest niezbędną składową przygotowania motorycznego we wszystkich właściwie dyscyplinach sportu. Powszechnie uważa się, iż w zespołowych grach sportowych, a szczególnie w piłce nożnej, w znacznym stopniu determinuje ona rezultat sportowy. Pojęcie wytrzymałość jest dość kontrowersyjne, ze względu na swoją złożoność. Istnieje kilka określeń...

Uzyskanie stabilnej, a zarazem wysokiej formy sportowej zawodnika uzależnione jest od właściwej struktury całorocznego treningu, czyli podziału na mniejsze, łatwiejsze do prowadzenia i kontroli okresy szkolenia sportowego (m.in. Bompa 1990, Naglak 1999, Sozański, Witczak, Starzyński 1999, Sozański 1999, Lasocki 2002, Bora 2007). Jednostka treningowa – stanowi...

Pierwsze próby opisania zależności wyniku sportowego od poziomu niektórych składowych przygotowania motorycznego, podejmowano już w II połowie ubiegłego wieku. W następnych latach wielu teoretyków i praktyków sportu kontynuowało tematykę związaną z tym zagadnieniem. Przygotowanie motoryczne, w skład którego wchodzą: siła, szybkość, wytrzymałość, skoczność, gibkość oraz koordynacja...

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Krakowie im. J.Kałuży i H.Reymana to placówka, której celem jest osiąganie przez uczniów najlepszych wyników, zarówno w sporcie, jak i nauce. W SMS trenują oraz uczą się zawodnicy różnych klubów. Szkoła stawia wysokie wymagania młodzieży, zarówno na treningach jak i w edukacji. Wymagamy,...

Rok 2017 przeszedł do historii. Jedni święcili tryumfy, zdobywali gole nawet na poziomie Reprezentacji Polski, inni przeżywali spadki formy, kontuzje. Jak to w życiu piłkarza bywa – są okresy lepsze i gorsze. Czas skupić się na roku 2018. I jak to bywa również na początku każdego...