Postępowanie kwalifikacyjne dla piłkarzy obejmuje część SPORTOWĄ oraz DYDAKTYCZNĄ.

Część sportowa
Opis testów sportowych kliknij baner poniżej
Część dydaktyczna

Na część dydaktyczną składają się punkty za świadectwo Szkoły Podstawowej, punkty za egzamin ósmoklasisty oraz osiągnięcia edukacyjno sportowe. Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

 

Wyniki testu układa się w ranking kandydatów na podstawie, którego określa się przydatność egzaminowanych pod kątem dalszego  szkolenia  sportowego.

Punkty za świadectwo

 • ocena z języka polskiego
 • ocena z matematyki
 • ocena z geografii
 • ocena z języka obcego nowożytnego [głównego]
 • szczególne osiągnięcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna

 

Punkty za wyniki z egzaminu ósmoklasisty 

 • wyniki z języka polskiego
 • wyniki z matematyki
 • wyniki z języka obcego nowożytnego

 

Udokumentowane na świadectwie szkolnym osiągnięcia, za które przyznajemy dodatkowe punkty:

 

 • Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty punkty otrzymuje:

  – finalista konkursu ogólnopolskiego

  – zdobywca Mistrzostwa Polski lub uczestnik Mistrzostw Europy
  – finalista konkursu wojewódzkiego powołany do Kadry Narodowej Juniorów
  – zdobywca medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów

 

 • Za pozostałe udokumentowane osiągnięcia sportowe
Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone w terminie zgodnym z wytycznymi Kuratorium Oświaty
W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu

 

Lista przyjętych i nieprzyjętych uczniów do Szkoły sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym ustalonym przez Kuratorium Oświaty w 

Zgłoszenia do liceum czteroletniego przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

Wymagane dokumenty
1. PODANIE o przyjęcie do szkoły

2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
3. Wynik egzaminu ósmoklasisty 
4. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej 
5. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu – piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
6. 3 zdjęcia
7. Karta zdrowia ucznia

Podanie do szkoły
Kwestionariusz osobowy