LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2021/2022 do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Krakowie będą dostępne od 22 lipca od godziny 9.00  w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: +48 12 637 69 23+48 503 185 084.
 
Potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły jest dostarczenie ORYGINAŁU świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty w terminie najpóźniej do 30 lipca 2021 r.