INFORMACJE, DATY – DALSZE KROKI REKRUTACJI!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami i datami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

Uzupełnianie dokumentacji rekrutacyjnej, ważne!!!
  • do 14 lipca 2021 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
    ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być kopia).
  • 22 lipca 2021 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną
    listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie ORYGINAŁU świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz ORYGINAŁU zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
  • 02 sierpnia 2021 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
    rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.