POWRÓT DO SZKOŁY!

Szanowni Państwo Rodzice!

Drodzy uczniowie!

Czas powrócić do szkoły. Wszyscy jesteśmy na pewno pełni obaw. Sytuacja z jaką przychodzi nam się mierzyć kolejny miesiąc do łatwych i przewidywalnych z pewnością nie należy. Tym bardziej proszę o zrozumienie, wsparcie i współpracę.

W trosce o uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie szkoły. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i treningowe w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym na Szablowskiego i na obiektach sportowych przy Szablowskiego, Boboli i Wielickiej.

Starając się ograniczyć ryzyko wyjątkowo nowy rok szkolny osobiście powitają w szkole jedynie uczniowie klas pierwszych. Naszych najmłodszych uczniów zapraszam na spotkanie z wychowawcami klas i krótką wycieczkę po szkole. Wszystko to 1 września o godzinie 12:00. Zbiórka na dziedzińcu szkoły od strony boiska szkolnego, oczywiście w maseczkach.

Pozostali uczniowie o godzinie 10:00 odbędą krótkie spotkania z wychowawcami jeszcze raz zdalnie w aplikacji Microsoft Teams zgodnie z harmonogramem w kalendarzu. Nauczyciele podczas spotkania przekażą najistotniejsze zasady bezpieczeństwa i poinformują o planie zajęć.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

2. Uczniowie chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą będą odsyłani do domu.

3. Do szkoły nie mogą chodzić uczniowie, których domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

4. W sytuacji podejrzenia wystąpienie objawów infekcji Covid-19 w związku z zagrożeniem zakażenia innych osób uczeń zostanie odizolowany od pozostałych osób i w możliwie najkrótszym czasie przekazany rodzicowi/opiekunowi celem dalszej diagnostyki.

5. W szkole zaleca się zakrywanie ust i nosa poprzez noszenie maseczek lub przyłbic.

6. Podczas wejścia i wyjścia ze szkoły oraz w sytuacjach w których nie ma możliwości bezpiecznego dystansu zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe.

7. Szkoła nie zapewnia maseczek. W szkole dostępne są podstawowe środki higieniczne i wszędzie gdzie to konieczne środki dezynfekujące.

8. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

To tylko kilka najistotniejszych zasad, które pomogą na starcie. Szczegółowe zasady w procedurach i regulaminach.

Jedynie nasza świadomość i wzajemna troska pomoże nam przetrwać trudny czas.

Dyrektor szkoły

Katarzyna Gubernat