LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I INFORMACJE O DALSZEJ REKRUTACJI

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2020/2021 do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.
 
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły to dostarczenie oryginalnych dokumentów : świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (do 18.08.2020).
 
Dnia 19 lipca 2020r. zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2020/2021.

ZOBACZ LISTĘ ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH