AKTUALIZACJA KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Decyzją Rady Pedagogicznej dni 8, 9, 10 czerwca są dniami wolnymi od zająć z powodu organizacji egzaminów maturalnych. Zmienił się również termin wystawienia ocen proponowanych i konsultacji (zebrania z rodzicami).

Cały kalendarz dostępny TUTAJ.