12 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Uroczystość została zorganizowana w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul.Bernardyńskiej 3.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Dyplomy dla nagrodzonych wręczała Małopolska Kurator Oświaty, Barbara Nowak.

Stypendystą z naszej szkoły jest Piotr Kłąb, uczeń klasy 2B, zawodnik Cracovii.

Piotr jest najlepszym przykładem, że profesjonalne uprawianie sportu, może iść w parze z wysokimi wynikami w nauce.
Gratulujemy!