WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Publikujemy wykaz podręczników do TRZYLETNIEGO Liceum Mistrzostwa Sportowego.

Ze względu na trwająca w Ministerstwie Edukacji Narodowej procedurę dopuszczenia podręczników, wykaz do CZTEROLETNIEGO Liceum Mistrzostwa Sportowego zostanie opublikowany w miesiącu sierpniu.