Terminarz rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty
w Krakowie
 

od 21 do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum* / szkoły podstawowej** oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego* / ósmoklasisty**

28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 9 lipca 2019 r. do 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum* / szkoły podstawowej** i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego* / ósmoklasisty**

10 lipca 2019 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

 


*dotyczy absolwentów gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do trzyletniego Liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego

**dotyczy absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do czteroletniego Liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego