SMS w Budapeszcie

Grupa uczniów #SMSKraków wyjechała do Budapesztu. 

Celami wyjazdu są m.in.:
▶poszerzenie świadomości międzykulturowej naszych uczniów
▶integracja kulturowa
▶wzmacnianie tolerancji
▶rozwijanie kompetencji językowych, społecznych i międzykulturowych poprzez praktyczną naukę języka
▶zwiedzanie najpiękniejszych miejsc z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na Węgrzech 

Wyjazd zorganizowany został w ramach realizowanego w szkole projektu poprawy jakości i atrakcyjności nauczania oraz motywacji uczniów do nauki wraz z ograniczeniem przedwczesnego kończenia edukacji przez młodych sportowców. 

Projekt realizujemy w ramach programu Erasmus+