Kahoot!

Dzięki udziałowi w kursach i szkoleniach, które odbywają się w ramach realizowanego programu poprawy jakości i atrakcyjności nauczania oraz motywacji uczniów do nauki wraz z ograniczeniem przedwczesnego kończenia edukacji przez młodych sportowców, nasi nauczyciele poznają nowoczesne metody nauczania.

Do prowadzonych lekcji wprowadzany jest między Kahoot!.

Nauka nie musi być nudna dzięki innowacyjnemu podejściu i zaangażowaniu zarówno nauczycieli jak i  uczniów.

Program poprawy jakości i atrakcyjności nauczania, realizowany jest w ramach programu ERASMUS +