egzamin gimnazjalny

Nasi uczniowie zdają egzamin gimnazjalny. W związku z reformą edukacji, jest to ostatni egzamin w tym typie szkół.