Kurs ERASMUS+

Kolejni nauczyciele naszej szkoły odbyli szkolenie w Bolonii. Historycy Izabella Lankosz oraz Wojciech Hausner uczestniczyli w szkoleniu Intercultural Learning and Cultural Diversity in the Classroom.

Podczas tygodniowego pobytu we Włoszech pogłębiali swoją wiedzę między innymi na temat pracy w szkołach wielokulturowych, zapobieganiu stereotypom i uprzedzeniom w szkole, wspieraniu integracji, tolerancji oraz świadomości międzykulturowej.

SMS Kraków realizuje program Poprawy jakości i atrakcyjności nauczania oraz motywacji uczniów do nauki wraz z ograniczeniem przedwczesnego kończenia edukacji przez młodych sportowców. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+