CO? | jak? | gdzie?

Uczestnicy obozu zobowiązani są do złożenia u organizatora następujących dokumentów:


  • KARTA UCZESTNIKA OBOZU
  • PODPISANY REGULAMIN 

Podpisane dokumenty składamy u trenerów.