Hej kolęda, kolęda …

Przed Bożym Narodzeniem i świątecznymi feriami, kolędowaliśmy wspólnie w #SMSKraków. Jak to u nas, bez piłki nie mogło się obyć.