Szkolenie | Realizacja projektów mobilności kadry edukacji szkolnej

W dniu 14 grudnia odbyło się szkolenie Realizacja projektów mobilności kadry edukacji szkolnej. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami dotyczącymi  programu Erasmus+,  złożenia wniosków w ramach akcji KA1 [Mobilność kadry edukacji szkolnej] oraz aspektami związanymi z  realizacją projektu (przygotowania uczestników, organizacja mobilności, aspekty komunikacji pomiędzy uczestnikami oraz organizacjami szkoleniowymi, zarządzanie projektem, ewaluacją i rozliczeniem projektów).

Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która realizuje projekt w ramach Akcji KA1 programu Erasmus + [Program poprawy jakości i atrakcyjności nauczania oraz motywacji uczniów do nauki wraz z ograniczeniem przedwczesnego kończenia edukacji przez młodych sportowców], dzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem wniosku oraz realizacją przedsięwzięcie

Udział w szkoleniu wzięli nauczyciele szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz reprezentanci innych placówek, którzy przyjęli zaproszenie od organizatorów. Kurs odbył się w ramach realizowanego projektu Erasmus +.