Geo SMS

Uczniowie SMS Kraków wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:
– poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata;
– aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć;
– rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świata

W jesiennej edycji konkursu wystartowało 80 uczniów naszej szkoły. Na wyniki czekamy do końca marca 2019 r.

#3mamykciuki