Lekcje z ZUS

Przystąpiliśmy do projektu Lekcje z ZUS. W ramach projektu uczniowie klas I liceum #SMSKraków uczestniczą w zajęciach lekcyjnych nt. Świadomy zawsze ubezpieczony.
Patryk Musiał, Leonard Barański, Piotr Kłąb zostali zakwalifikowani do II etapu Olimpiady ZUS, która odbywa się w ramach projektu. Zajęcia w SMS Kraków koordynuje pani Anna Cholewa.