Pamiętamy

Odwiedziliśmy mogiły patriotów Pomnik Krakowskich Orląt oraz grobowiec Weteranów Powstań 1831 i 1863.

Opiekunami klas były Magdalena Studzienny #2b liceum i Klaudia Kowalczyk #3a gimnazjum.

 

Pomnik Krakowskich Orląt

Śmierć krakowskiej młodzieży w czasie I wojny światowej i wojny polsko – bolszewickiej (1914-20 ) upamiętnia pomnik odsłonięty 1 listopada 1926 roku. Jest to Pomnik Krakowskich Orląt. Na tablicach pamiątkowych wymieniono nazwiska uczniów kilkudziesięciu gimnazjów i seminariów nauczycielskich w Krakowie, Chrzanowie, Gorlicach, Miechowie i wielu innych miastach. W pasie 106 znajduje się mauzoleum uczestników powstań śląskich i wielkopolskiego.

 

Grobowiec weteranów powstań 1830/31, 1846-49 i 1863/64

Grobowiec ma kształt kaplicy, o fasadzie zwieńczonej hełmem i herbami Polski i Litwy, według projektu Edwarda Stehlika. Spoczywają tam weterani zmarli między 1885 a 1946. Inicjatorem wzniesienia grobowca było Towarzystwo Opieki nad Weteranami 1831 r.