SMS w Hołdzie Niepodległej

9 XI 2018 r. uczniowie #SMSKraków wzięli udział w Grze Miejskiej Marsz Orła Białego 1914-1918 zorganizowanej we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Dom Harcerza. Organizatorem przedsięwzięcia był nauczyciel Historii pan Wojciech Hausner.

W ten sposób oddaliśmy pamięć wszystkim, którzy 100 lat temu i później walczyli i pracowali dla niepodległości Polski. W grze uczestniczyło 150 osób w 19 zespołach.

Gra składała sie z trzech etapów:
I. etap „Szkoła Podchorążych Polskich Drużyn Srzeleckich” polegał na rozwiązaniu testu historycznego.

II. etap „Oleandry” odbywał się na terenie Parku im. dr. H.Jordana oraz w rejonie ulicy Oleandry; zadania polegały na zidentyfikowaniu i odnalezieniu pomników polskich bohaterów narodowych, a następnie w oparciu o tablicę z rozkazem J.Piłsudskiego złamaniu szyfru i odczytaniu tekstu.

III. etap „Pierwsza Kompania Kadrowa” to przejście przez Błonia na Cmentarz Salwatorski, w czasie którego należało zrealizować dwa zadania: odczytać inskrypcję na głazie upamiętniającym paradę kawalerii II Rzeczypospolitej, odnaleźć i odczytać inskrypcję na mogiłach trzech uczestników walki o niepodległość – na jednej z nich zapalano światło pamięci.

W trakcie gry jej uczestnicy mieli możliwość przypomnieć sobie ludzi i wydarzenia sprzed stu lat, a także poznać niektóre miejsca w Krakowie będące świadectwem tamtych dni roku 1918.

Oto najlepsze zespoły
1 miejsce zespół 1 klasy 3a gimnazjum, kapitan Witold Znaj
2 miejsce zespół 2 klasy 1b LO, kapitan Patryk Musiał
3 miejsce zespół 1 klasy 1 b LO, kapitan Krzysztof Stec
4 miejsce zespół 1 klasy 3b LO, kapitan Patryk Matysek
5 miejsce zespół 3 klasy 3b LO, kapitan Klaudia Gęślak
6 miejsce zespół 1 klasy 3b gimnazjum, kapitan Sebastian Bociański