Szkolenie Erasmus +

Za Naszymi pracownikami kolejne szkolenia w ramach programu Erasmus+.
Pracowity tydzień w #Bolonii w międzynarodowym składzie, przyniósł nowe doświadczenia i wiedzę, które zostaną wykorzystane w pracy z młodymi sportowcami. Pracownicy szkoły uczestniczyli w dwóch kursach Soft skills for teachers, trainers and education staff oraz Teaching Entrepreneurship and Leadership at School.

W programie szkoleń znalazło się wiele interesujących zagadnień, które będą przydatne dalszej pracy.

W trakcie zajęć odbyło się wiele ćwiczeń, symulacji, prezentacji, które pozwoliły uczestnikom z całej Europy wymienić swoje doświadczenia, dobre praktyki, poznawali systemy edukacyjne w innych krajach.