Erasmusowe spotkanie z Jaroszyńskim

Nauczyciele #SMSKraków zdobywają nową wiedzę oraz doświadczenie podczas kursu w Bolonii.
Podczas pobytu we Włoszech, udało się spotkać z Pawłem Jaroszyńskim, naszym absolwentem i zawodnik Chievo Verona (serie A).

Kurs Innovative teaching methods for teachers, school and adult education Staff odbywa się w Bolonii w ramach realizowanego przez szkołę Programu poprawy jakości i atrakcyjności nauczania oraz motywacji uczniów do nauki wraz z ograniczeniem przedwczesnego kończenia edukacji przez młodych sportowców .

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.