Koniec Roku Szkolnego 

Zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Gratulujemy wszystkim naszym Uczniom sukcesów, jakie udało się osiągnąć w tym roku szkolnym.

Przed nami Wakacje – czas odpoczynku od nauki.

Wracamy do pracy i treningów w #SMSKraków 3 września.