TEST JĘZYKOWY DLA OBCOKRAJOWCÓW

Test ze znajomości języka dla OBCOKRAJOWCÓW, kandydatów do szkoły – odbędzie się w dniu 22 maja o godzinie 8.00 [przed testami sportowymi].
Test składać się będzie z części pisemnej oraz ustnej.