Trening wytrzymałości młodych piłkarzy

Wbrew pozorom wytrzymałość jest niezbędną składową przygotowania motorycznego we wszystkich właściwie dyscyplinach sportu. Powszechnie uważa się, iż w zespołowych grach sportowych, a szczególnie w piłce nożnej, w znacznym stopniu determinuje ona rezultat sportowy.

Pojęcie wytrzymałość jest dość kontrowersyjne, ze względu na swoją złożoność. Istnieje kilka określeń i klasyfikacji tej zdolności motorycznej. Jedna z definicji podaje, że jest to zdolność do długotrwałego wysiłku o wymaganej intensywności, przy utrzymaniu możliwie najwyższej efektywności pracy i zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie, przy wysiłkach odbywających się w różnych, także niekorzystnych warunkach środowiska zewnętrznego (Starzyński, Sozański 1995).

Najczęściej, dla potrzeb treningu sportowego, wytrzymałość można podzielić na:

  • ogólną | umożliwia podjęcie i realizację treningu o różnym stopniu trudności i obciążeniu,
  • ukierunkowaną | przystosowuje organizm do przyszłych wysiłków specjalistycznych,
  • specjalną | umożliwia realizację zadań szkoleniowych w treningu technicznym i taktycznym,

Przedstawione powyżej czynniki, determinują kształtowanie wytrzymałościowych zdolności motorycznych. Prawie zawsze wytrzymałość utożsamiana jest głównie z długością odcinków oraz czasem wykonania zadania. To bardzo duże uproszczenie, ale niestety, często stosowane w szkoleniu sportowym, szczególnie młodych zawodników. Bardzo często zapomina się o trzecim, niezmiernie ważnym czynniku, determinującym trening wytrzymałości. Jest nim przerwa wypoczynkowa. To właśnie ona określa, czy podczas jednostki treningowej kształtujemy wytrzymałość, czy może inną zdolność motoryczną?

Najczęściej, w skład treningu kształtującego wytrzymałościowe zdolności motoryczne młodego sportowca, wchodzą następujące środki i formy treningu:

  • Gry i zabawy ruchowe | ćwiczenia kształtujące wytrzymałość, w formie zabawowej
  • Marszobieg | najprostszy sposób kształtowania wytrzymałości, realizowany w terenie o zmiennym ukształtowaniu
  • Bieg ciągły | podstawowy środek treningu wytrzymałości, realizowany na stadionie lub w terenie
  • Mała Zabawa Biegowa | forma treningu wytrzymałości (umiarkowana intensywność i objętość), realizowana w terenie
  • Wytrzymałość szybkościowa | odcinki biegowe (ich długość zależy od programu treningu), wykonywane w terenie lub na stadionie

Należy pamiętać, iż źle przygotowany i zrealizowany tego typu trening, zostawia również bardzo trwały ślad w psychice młodego zawodnika. Nieumiejętny sposób prowadzenia tego typu zajęć, może zniechęć adeptów piłki nożnej do tej zdolności motorycznej. Dlatego każda jednostka treningowa, w której kształtowana jest wytrzymałość, musi być odpowiednio przygotowana.

Piotr Bora