Wolontariat w SMS

Zapraszamy do Szkolnego Koła Wolontariatu  SMS Kraków.

SKW SMS jest organizacją młodzieżową działającą na terenie  szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły. Włączamy się na zasadzie w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.

Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

Zapraszamy wszystkich do działania. Informacji na temat wolontariatu udzielają panie Agnieszka Chromniak, dr Joanna Basiaga-Pasternak oraz pan Łukasz Ślusarz.

Więcej informacji znajdziecie na naszej podstronie WOLONTARIAT