Szkoły mistrzostwa sportowego, czyli jak połączyć sport z nauką

Szkoły mistrzostwa sportowego specjalizują się w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych i kształcą pod kątem sportowym w jeszcze większym zakresie niż szkoły czy klasy sportowe. Szkołami mistrzostwa sportowego mogą być podstawówki, gimnazja lub licea, a zasady ich działania reguluje zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Jednym z jego warunków jest fakt, że uczniowie szkół mistrzostwa sportowego odbywają tygodniowo co najmniej 16 godzin zajęć sportowych. Szkoły współpracują zazwyczaj z klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej czy AWF-ami.

Szkoła mistrzostwa sportowego zapewnia nie tylko odpowiednią organizację treningów i zajęć oraz zaplecze medyczne, ale jest też po prostu szkołą życia. Trenerzy, nauczyciele, psychologowie widzą, że ich uczniowie lepiej organizują sobie czas, są niezwykle zdyscyplinowani, bardziej pewni siebie.

Zawsze to powtarzałem trenerom: nie wszyscy uczniowie muszą w przyszłości grać w piłkę nożną, ale wszyscy muszą funkcjonować i żyć. Trzeba ich przede wszystkim wychowywać, a nie tylko trenować, bo spędzamy z nimi w szkole więcej czasu niż ich pracujący rodzice – mówi Piotr Kocąb, były dyrektor ds. sportowych SMS Kraków.

Możliwość regularnych treningów to, obok nauki, jeden z największych plusów szkół mistrzostwa sportowego. Trenerzy mówią wprost: widać wyraźną różnicę w podejściu do treningów między uczniami zwykłych szkół a tymi, którzy uczęszczają do szkół mistrzostwa sportowego. Co ważne, treningi odbywają się czasem dwa razy dziennie, nawet jeśli nie wszyscy uczniowie mieszkają w tej samej miejscowości. To dlatego przy szkołach mistrzostwa sportowego funkcjonują internaty.

Zapraszamy do lektury całego artykułu Szkoły mistrzostwa sportowego, czyli jak połączyć sport z nauką