Światła pamięci

Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego zapalili znicze na grobach patronów Józefa Kałuży i Henryka Reymana.
Reprezentacja #SMSKraków odwiedziła również groby zmarłych pracowników oraz osób, które były przyjaciółmi placówki.

Kiedy miedzianą rdzą
pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki,
zgadujemy, czego od nas obłoki chcą,
smutniejące w dali swojej wysokiej.
Na siwych puklach układa się babie lato,
na grobach lampy migocą umarłym duszom,
już niedługo, niedługo czekać nam na to,
już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce wyruszą.
Jeżeli życie jest nicią – można przeciąć tę nić,
i odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie…
Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć,
gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej!

„Dzień zaduszny”
– Jan Brzechwa