Eko SMS

Uczniowie szkoły zwiedzali krakowską Ekospalarnię.

Wyjście do Ekospalarni, ma na celu uświadomienie naszym uczniom roli prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście

– powiedziała Klaudia Kowalczyk, nauczycielka biologi

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarnia) został wybudowany jako odpowiedź na potrzeby ekologiczne Krakowa stanowiąc część projektu pn. Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie.

Uczniowie poznali funkcjonowanie Ekospalarni, która jako pierwsza w Polsce otrzymała tzw. Zielone Certyfikaty, które są dokumentami potwierdzającymi wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, a także opady.

Wycieczka miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej naszych uczniów oraz przybliżenie wiedzy na temat technologii i funkcjonowania zakładu termicznego przekształcania odpadów. Mieli możliwość poznania kluczowych elementów funkcjonowania Ekospalarni: przywóz i rozładunek odpadów do bunkra, proces termicznego przekształcenia odpadów komunalnych, proces oczyszczania spalin, proces wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz proces zagospodarowania pozostałości po spalaniu

– dodała Kowalczyk.