Praca wre

Dzień kompleksowej pracy. W planie zajęć znalazły się m.in. ćwiczenia strzałów z rzutów wolnych z wykorzystaniem przenośnego muru, motoryka, siatkonoga.