Mistrzowski Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu SMS Kraków jest wspólnotą otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Zapraszamy do Szkolnego Koła Wolontariatu  działającego w  Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Kałuży i Henryka Reymana.

 

MISTRZOWSKI WOLONTARIAT to organizacja młodzieżowa działająca na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego pod nadzorem Dyrektora Szkoły.

 

Włączamy się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.

 

Nasza działalność opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

Cele i działania

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
2. Zdobywanie doświadczeń w nowych działaniach.
3. Wykorzystywanie własnych umiejętności i doświadczeń.
4. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
5. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
6. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
8. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
9. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku.
10. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.