TESTY MOTORYCZNE
SZYBKOŚĆ | bieg na 30 metrów ze startu wysokiego

Opis próby: pozycja wyjściowa – badany ustawiony przed linią startu, przodem do kierunku biegu, w pozycji tzw. startu wysokiego. W dowolnym momencie rozpoczyna bieg w kierunku linii mety.

Próba wykonywana jest dwa razy, każdy wynik jest zapisywany.

 

Pomiar:

 • Automatyczne włączenie i wyłączenie aparatury pomiarowej.
 • Wynik podawany jest z dokładnością do 0,01 s.

 

Wynik próby: Ostateczny rezultat, to najkrótszy czas biegu.


Uwagi: W przypadku źle wykonanej próby (np. zbyt wczesne włączenie aparatury pomiarowej), należy ją powtórzyć.

SKOCZNOŚĆ | skok w dal miejsca z odbicia obunóż

Opis próby: pozycja wyjściowa – badany ustawiony w pozycji stojącej (w rozkroku), przed linią, przodem do kierunku odbicia. W dowolnym momencie wykonuje odbicie obunóż, ze wspomagającą pracą ramion. Lądowanie obunóż na materacu.
Próba wykonywana jest trzy razy, każdy wynik jest zapisywany.

 

Pomiar:

 • Od linii odbicia, do najbliższego śladu pozostawionego na zeskoczni.
 • Początek miejsca pomiaru – od linii odbicia, wynik odczytywany jest w miejscu lądowania.
 • Wynik podawany jest z dokładnością do 1 cm.

 

Wynik próby: Ostateczny rezultat, to najdłuższa próba (skok).


Uwagi: W przypadku źle wykonanej próby (np. potknięcie podczas odbicia), należy ją powtórzyć.

SIŁA | Rzut piłką lekarską w tył

Opis próby: pozycja wyjściowa – badany ustawiony w pozycji stojącej (w rozkroku), przed linią, tyłem do kierunku rzutu. Piłka trzymana w rękach (przed sobą). W dowolnym momencie wykonuje rzut w tył.
Próba wykonywana jest trzy razy, każdy wynik jest zapisywany.

 

Pomiar:

 • Od linii wyrzutu, do najbliższego śladu pozostawionego przez piłkę w polu rzutów.
 • Początek miejsca pomiaru – od linii wyrzutu, wynik odczytywany jest w miejscu lądowania sprzętu.
 • Wynik podawany jest z dokładnością do 10 cm.

 

Wynik próby: Ostateczny rezultat, to największa odległość.


Uwagi: W przypadku źle wykonanej próby (np. piłka wypadnie z rąk podczas zamachu), należy ją powtórzyć.

 

Ciężar piłki lekarskiej – gimnazjum 3 kg, liceum 4 kg.

GIBKOŚĆ | skłon tułowia w przód w siadzie prostym

Opis próby: pozycja wyjściowa – badany w siadzie prostym (pełny wyprost nóg w stawie kolanowym), stopy oparte o ścianę boczną skrzyni. W dowolnym momencie wykonuje – wolno i  stopniowo- skłon w przód, sięgając palcami, jak najdalej, utrzymując tę pozycję ok. 2 sekund. Próba wykonywana jest dwa razy.

 

Pomiar:

 • Dokonywany jest za pomocą aparatury pomiarowej (Eurofit -1989).

 

Wynik próby: Każdy wynik jest zapisywany i odczytywany z umieszczonej skali. Ostateczny rezultat, to najdalsza uzyskana odległość skłonu.


Uwagi: W przypadku źle wykonanej próby (np. ugięcie nóg w stawach kolanowych), należy ją powtórzyć.

WYTRZYMAŁOŚĆ | Wielostopniowy Test Wahadłowy (tzw. Beep Test)

Opis próby: pozycja wyjściowa – badany ustawiony przed linią startu, przodem do kierunku biegu, w pozycji tzw. startu wysokiego. Na sygnał dźwiękowy, rozpoczyna bardzo wolny bieg. W trakcie wykonywania próby, narasta szybkość poruszania się. Badany zmienia kierunek  przemieszczania się między dwiema, odległymi o 20 m liniami, zgodnie z sygnałem dźwiękowym.

Musi zdążyć dobiec do jednej z linii, w trakcie trwania sygnału, co w praktyce oznacza tolerancję ok. 1 m. Badany musi każdorazowo dotknąć linii, mimo opóźnienia. Dwukrotny błąd oznacza zakończenie testu dla danej osoby.

 

Pomiar:

 • Dokonywany jest za pomocą aparatury pomiarowej.

 

Wynik próby: Wynikiem testu jest pokonany dystans, do ostatniego etapu włącznie.


Uwagi: W przypadku źle wykonanej próby (np. potknięcie podczas startu), należy ją powtórzyć.

TESTY PIŁKARSKIE
GRY ZADANIOWE

Opis próby: Komisja egzaminacyjna ustala gry z bramkarzami lub bez na ograniczonym polu, gdzie trenerzy\egzaminatorzy oceniają w arkuszu ocen podstawowe element techniki piłki nożnej oraz zachowanie w grze w skali 0-2

 

Kryteria wspomagające ocenę (zachowanie w grze):

 • szybkość z piłką
 • szybkość startowa indywidualna do piłki, wychodzenia na pozycje, uwalniania się od przeciwnika
 • szybkość lokomocyjna indywidualna
 • szybkość i trafność podejmowania decyzji
 • szybkość grania piłką

 

Skala oceny: 

0 | kandydat prezentuje bardzo niski poziom podstawowych elementów techniki piłki nożnej, zachowanie w grze na bardzo niskim poziomie

1 | kandydat prezentuje średni poziom podstawowych elementów techniki piłki nożnej, zachowanie w grze na średnim poziomie

2 | kandydat prezentuje dobry lub wysoki poziom podstawowych elementów techniki piłki nożnej, zachowanie w grze na dobrym lub wysokim poziomie

 

 


Kandydat ,który otrzymał ocenę „0” od komisji egzaminacyjnej nie przechodzi do dalszego procesu kwalifikacyjnego
OCENA UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH BRAMKARZA

Opis próby: ocena składa się z czterech zadań testowych oceniających podstawowy poziom umiejętności technicznych bramkarza, jednej próby kompleksowej, która pozwala ocenić wybrane elementy sprawności ukierunkowanej i specjalnej oraz oceny podstawowych zachowań/ustawienia w grze.

 

 • Chwyt piłki bez upadku uderzanej przez współćwiczącego/trenera
 • Chwyt piłki z upadkiem uderzanej przez współćwiczącego/trenera
 • Wznowienie gry nogą

Zawodnik wykonuje 6 uderzeń piłki znajdującej się na podłożu (3 prawą nogą, 3 lewą nogą). Liczy się ilość dokładnych zagrań w wyznaczone sektory.

 

 • Wznowienie gry ręką

Zawodnik wykonuje 6 wyrzutów piłki w wyznaczone sektory (trzy  w prawy sektor boiska oraz 3 w lewy sektor boiska) . Liczy się ilość dokładnych wyrzutów w wyznaczone sektory.

 

 • Próba kompleksowa

Zawodnik wykonuje sekwencję interwencji w bramce (piłki uderzane po podłożu, piłki półgórne oraz dośrodkowania). Oceniany jest poziom techniczny zawodnika oraz wybrane elementy sprawności ukierunkowanej i specjalnej.

 

 • Gra zadaniowa

 

Skala oceny: 

0 | kandydat prezentuje bardzo niski poziom podstawowych elementów techniki piłki nożnej, zachowanie w grze na bardzo niskim poziomie

1 | kandydat prezentuje średni poziom podstawowych elementów techniki piłki nożnej, zachowanie w grze na średnim poziomie

2 | kandydat prezentuje dobry lub wysoki poziom podstawowych elementów techniki piłki nożnej, zachowanie w grze na dobrym lub wysokim poziomie

 

 


Kandydat ,który otrzymał ocenę „0” od komisji egzaminacyjnej nie przechodzi do dalszego procesu kwalifikacyjnego
Szkolna Komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły. Listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala się wg malejącej liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc do poszczególnych oddziałów oferowanych przez szkołę.