KSIĘGOWOŚĆ
Kontakt z księgowością szkoły

tel. 505 025 252

e-mail: ksiegowosc@sms.krakow.pl

opłaty
Opłaty za szkołę [czesne, wpisowe, internat] prosimy wpłacać na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A

89 1750 1048 0000 0000 1303 5865