Szkoła Mistrzostwa Sportowego w roku szkolnym 2018/2019 realizowała program poprawy jakości i atrakcyjności nauczania oraz motywacji uczniów do nauki wraz z ograniczeniem przedwczesnego kończenia edukacji przez młodych sportowców.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ .

W ramach projektu pracownicy szkoły uczestniczą w kursach, które odbywają we Włoszech w Bolonii.

Szkolenia nauczycieli SMS Kraków

  • Innovative teaching methods for teachers, school and adult education Staff
  • Soft skills for teachers, trainers and education staff
  • Teaching Entrepreneurship and Leadership at School
  • Intercultural Learning and Cultural Diversity in the Classroom
DZIAŁANIA