Szkoła Mistrzostwa Sportowego w roku szkolnym 20018/2019 realizuje program poprawy jakości i atrakcyjności nauczania oraz motywacji uczniów do nauki wraz z ograniczeniem przedwczesnego kończenia edukacji przez młodych sportowców.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ .

 

W ramach projektu pracownicy szkoły uczestniczą w kursach, które odbywają we Włoszech w Bolonii.

 

Szkolenia nauczycieli SMS Kraków

  • Innovative teaching methods for teachers, school and adult education Staff
  • Soft skills for teachers, trainers and education staff
  • Teaching Entrepreneurship and Leadership at School
  • Intercultural Learning and Cultural Diversity in the Classroom
DZIAŁANIA
O PROJEKCIE | POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W SMS KRAKÓW
KURS | INNOVATIVE TEACHING METHODS FOR TEACHERS, SCHOOL AND ADULT STAFF
ERASMUSOWE SPOTKANIE Z JAROSZYŃSKIM
KURS | SOFT SKILLS FOR TEACHERTS, TRAINERS AND EDUCATION STAFF
KURS | TEACHING ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP AT SCHOOL
REALIZACJA | SPORTOWA INTEGRACJA UCZNIÓW Z POLSKI I CHIN
KURS | INTERCULTURAL LEARNING AND CULTURAL DIVERSITY IN THE CLASROOM