Pierwsze próby opisania zależności wyniku sportowego od poziomu niektórych składowych przygotowania motorycznego, podejmowano już w II połowie ubiegłego wieku. W następnych latach wielu teoretyków i praktyków sportu kontynuowało tematykę związaną z tym zagadnieniem. Przygotowanie motoryczne, w skład którego wchodzą: siła, szybkość, wytrzymałość, skoczność, gibkość oraz koordynacja...

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Krakowie im. J.Kałuży i H.Reymana to placówka, której celem jest osiąganie przez uczniów najlepszych wyników, zarówno w sporcie, jak i nauce. W SMS trenują oraz uczą się zawodnicy różnych klubów. Szkoła stawia wysokie wymagania młodzieży, zarówno na treningach jak i w edukacji. Wymagamy,...

Rok 2017 przeszedł do historii. Jedni święcili tryumfy, zdobywali gole nawet na poziomie Reprezentacji Polski, inni przeżywali spadki formy, kontuzje. Jak to w życiu piłkarza bywa – są okresy lepsze i gorsze. Czas skupić się na roku 2018. I jak to bywa również na początku każdego...

Wielokrotnie podejmowano badania mające na celu określenie wpływu poszczególnych cech somatycznych i morfo-funkcjonalnych na rezultat sportowy. Zaprezentowane poniżej czynniki, w głównym stopniu, determinują wynik sportowy w wielu dyscyplinach sportu. Ryc. 1 Podstawowe czynniki warunkujące wynik sportowy TECHNIKA Przygotowanie techniczne powinno być jednym z podstawowych zadań szkolenia w każdej...

W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w sporcie wyczynowym. Osiągnięto wyniki sportowe, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nierealne (Bora 2007)*. Decydującym czynnikiem rozwoju sportowego jest trening. Istnieje wiele określeń, czy definicji treningu. Jedna z nich mówi, że trening - jest to syntetyczna działalność sportowca...

Wakacje za nami. Powróciliśmy z tak zwanego „wakacyjnego wypoczynku”. Ale czy to oznacza, że przez najbliższe 10 miesięcy mamy być non-stop zmęczeni? Nie! Oczywiście każda osoba, która uczy się i trenuje, bierze udział w zawodach sportowych jest osobą często zmęczoną. Wiadomo też, że młodzi sportowcy mają...

Wychodząc na boisko każdy z was chce „dać z siebie wszystko”. Wykazać się jak najlepszą techniką, pobiec najszybciej, oddać jak najlepszy strzał na bramkę, wytrzymać 90 minut na najwyższych obrotach. Na każdym treningu pracujecie po to by stać się lepszymi. Zadajcie sobie jednak pytanie: Czy tyle...

Pierwsze szkoły o profilu sportowym w Polsce powstały w roku szkolnym 1973/74. Celem tego typu szkół było „stworzenie organizacyjnych i programowych warunków dla rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży oraz ich wszechstronnego rozwoju fizycznego” (Materiały Ministerstwa Oświaty i Wychowania, 1973, s. 18). Już...

Piłka nożna obfituje w sytuacje trudne, którym towarzyszą silne przeżycia emocjonalne. Konieczność ciągłego polepszania wyników, funkcjonowania na granicy swoich możliwości przyczynia się do narastającego, chronicznego zmęczenia, co sprzyja zaburzeniom natury psychosomatycznej, powstawaniu kontuzji. Szybkie tempo gry, bezpośrednia walka i konfrontacja z rywalem, obecność widowni, relacje...