Postępowanie kwalifikacyjne dla piłkarzy obejmuje część SPORTOWĄ oraz DYDAKTYCZNĄ.

Część sportowa
Opis testów sportowych kliknij baner poniżej
Część dydaktyczna

Na część dydaktyczną składają się punkty za świadectwo z Gimnazjum, punkty za egzamin gimnazjalny oraz osiągnięcia edukacyjno sportowe. Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

 

Wyniki testu układa się w ranking kandydatów na podstawie, którego określa się przydatność egzaminowanych pod kątem dalszego  szkolenia  sportowego.

Punkty za świadectwo

 • ocena z języka polskiego
 • ocena z matematyki
 • ocena z geografii
 • ocena z języka obcego nowożytnego [głównego]
 • szczególne osiągnięcia
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna

 

Punkty za egzamin gimnazjalny

 • wyniki z języka polskiego
 • wyniki z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • wyniki z matematyki
 • wyniki  z przedmiotów przyrodniczych
 • wyniki z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 

Udokumentowane na świadectwie szkolnym osiągnięcia, za które przyznajemy dodatkowe punkty:

 

 • Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty punkty otrzymuje:

  – finalista konkursu ogólnopolskiego

  – zdobywca Mistrzostwa Polski lub uczestnik Mistrzostw Europy
  – finalista konkursu wojewódzkiego powołany do Kadry Narodowej Juniorów
  – zdobywca medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów

 

 • Za pozostałe udokumentowane osiągnięcia sportowe
Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone w terminie zgodnym z wytycznymi Kuratorium Oświaty
W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu

 

Lista przyjętych i nieprzyjętych uczniów do Szkoły sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym ustalonym przez Kuratorium Oświaty w 

Zgłoszenia do liceum trzyletniego przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

Wymagane dokumenty
1. PODANIE o przyjęcie do szkoły

2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego 
4. Świadectwo ukończenia Gimnazjum 
5. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu – piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
6. 3 zdjęcia
7. Karta zdrowia ucznia

Podanie do szkoły
Kwestionariusz osobowy