Piłka Nożna Chce Być Kobietą – Nowe Perspektywy Kobiecej Piłki Nożnej. Międzynarodowa Konferencja z udziałem naszych uczennic

Na krakowskim AWF odbyła się międzynarodowa konferencja „Piłka Nożna Chce Być Kobietą – Nowe Perspektywy Kobiecej Piłki Nożnej”. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń i wiedzy na temat piłki nożnej kobiet, a także przedstawienie dalszych perspektyw związanych z rozwojem kobiecego futbolu. Konferencja miała charakter naukowo-praktyczny wielodyscyplinarny, w którym przedstawione były różne podejścia badawcze, od kwestii fizjologicznych po społeczne uwarunkowania kobiecej piłki nożnej. Konferencja  skierowana była do trenerów, menadżerów, fizjoterapeutów i wszystkich osób pracujących z piłkarkami nożnymi, w tym także dla samych zawodniczek. Udział w niej wzięli przedstawiciele zachodnich uczelni wyższych, selekcjonerka kadry Polski kobiet Nina Patalon oraz wiele innych znakomitości. Aktywny udział w wykładach wzięły nasze uczennice z klasy 3b i 3e.