Śp. Anna Cholewa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anny Cholewy  naszej koleżanki i nauczycielki.

Pogrążonej w żałobie Rodzinie i Najbliższym wyrazy szczerego współczucia i otuchy w tych trudnych chwilach

składają

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy SMS Kraków

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
Ks. Jan Twardowski