ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy rodziców na wywiadówki w dniu 7 września o godzinie 17.00.

Rozkład sal, w których odbędą się spotkania z wychowawcami będzie wywieszony przy sekretariacie szkoły.