#Komórkomania w #SMSKraków

W szkole odbyła się #KOMÓRKOMANIA czyli Dzień Dawcy Fundacji DKMS .

Nasi uczniowie, pracownicy, rodzice uczniów rejestrowali się jako potencjalni dawcy komórek macierzystych. Każda osoba, to kolejna szansa i nadzieja dla chorych na nowotwory krwi.