Pierwsza pomoc

Aktualizujemy wiadomości teoretyczne oraz praktyczne z zakresu pierwszej pomocy.
Uczniowie powtarzają schematy postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wykonują resuscytacje krążeniowo-oddechową z użyciem AED u osoby dorosłej i dziecka.
O tym, jak bardzo ważna jest umiejętność udzielenie pierwszej pomocy nie trzeba nikogo przekonywać.