Na Wawelu

Pierwszoklasiści zwiedzali Zamek Królewski na Wawelu, jedno z najbardziej znaczących historycznie i kulturalnie miejsc w Polsce.

Wawel przez wieki był siedzibą królów polskich i symbolem państwowości.

Zamek jest także jednym z najważniejszych muzeów w Polsce. Gromadzi ono kolekcje obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, militariów, porcelany i mebli. W komnatach eksponowane są słynne arrasy Zygmunta Augusta i wspaniałe renesansowe malowidła włoskie z kolekcji Lanc­korońskich, a wawelskie zbiory sztuki wschodniej zawierają najważniejszą i największą kolekcję na­miotów w Europie